Ludzie

Spółka Kemia Tau przyjęła na siebie odpowiedzialność społeczną podejmując się inwestowania w ludzi, środowisko i rozwiązania.
Kemia Tau jest jak jedna duża rodzina: pracownicy mają imię i twarz, każdy z nich, ze swymi uzdolnieniami i własną osobowością jest wartością firmy.
Łączymy pasję i kulturę najszlachetniejszych tradycji chemicznych i chemiczno-garbarskich we Włoszech.
Część odpowiedzialności społecznej skupia się na etyce i przejrzystości w odniesieniu do pracowników.
Priorytetowym celem jest zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Środowisko

Szczególna lokalizacja siedziby spółki w Parku Przyrodniczym La Mandria, u bram Turynu, otoczonego szczególna troską o walory środowiskowe poprzez wpisanie w poczet Dziedzictwa Światowego UNESCO – podnosi wrażliwość firmy i od zawsze kieruje jej uwagę w stronę awangardowych rozwiązań produkcyjnych, mających na celu odzyskiwanie wody, eliminację substancji zanieczyszczających, utylizację odpadów i redukcję opakowań.

Zastosowanie innowacyjnej oczyszczalni ścieków, opartej na procesie odparowania próżniowego, to godny naśladowania przykład odzyskiwania wody ze ścieków z Działu Syntezy.

Kolejną stosowaną technologią jest regeneracyjny dopalacz termiczny do oczyszczania i eliminacji poprzez utlenianie termiczne ewentualnych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu zasysanym przez instalacje produkcyjne.

Oprócz uzyskania certyfikatu ISO 14001 oraz Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA – zintegrowane upoważnienie środowiskowe) Kemia Tau była wielokrotnie doceniana przez organy nadzoru Regionu Piemonckiego za proaktywną postawę w krzewieniu eko-technologii, przyczyniającą się do redukcji ilości zanieczyszczeń oraz do ochrony dziedzictwa środowiskowego.

Wydajność

Konkurencyjność rozwiązań jest coraz mocniej połączona ze zrównoważonym rozwojem. Zrównoważony rozwój stanowi dla Kemia Tau powód do nieustannych badań i poszukiwań innowacyjnych rozwiązań o wysokiej jakości, spełniających indywidualne potrzeby jej klientów.
Reaktywność i elastyczność, awangardowe technologie, wydajne cykle produkcyjne oraz ciągłe badania i rozwój są siłami napędowymi, dzięki którym firma może na bieżąco odpowiadać na ewolucję rynku.